Innovation

Innovation

En innovation definierar man ofta som en ny idé som till exempel en ny produkt eller ett nytt sätt, som dock är principiellt nytt och som vunnit sin plats på marknaden eller i samhället. Man brukar inte associera till nya fenomen i sig, utan hålla sig till nya fenomen som är betydelsefulla på något sätt. Innovation kommer från latinets ord innovare, som betyder att förnya. […]

Läs mer kommentar

Innovation i Sverige

Innovation i Sverige

I Sverige finns det ett stort antal myndigheter och andra offentliga organisationer som har ett innovationspolitiskt ansvar. De mest kända är kanske Vinnova, Almi Företagspartner och Nordisk InnovationsCenter. Nedan finner du mer information om dessa.  Vinnova Verket för innovationssystem, Vinnova, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som står under Näringsdepartementet. Myndigheten bildades 1 januari 2001 och har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av […]

Läs mer kommentar

Företag

Företag

Benämningen företag brukar vanligtvis syfta på en stor eller mindre organisation som besitter få eller ett stort antal tillgångar som den samordnar. Dessa tillgångar kan exempelvis vara arbetsförmåga, teknik, info och pengar. Det slutgiltiga målet med företaget kan vara att exempelvis framställa förbättrade produkter eller tjänster som säljs för att få in pengar. Ett litet företag kan bland annat ta hand om organiseringen av kalas […]

Läs mer kommentar